O2 Športová akadémia
Mateja Tótha

Olympijský víťaz Matej Tóth vo svojej akadémii rozhýbe deti hravou formou a objaví predpoklad na ich športové nadanie. Prihláste svoju základnú školu čím skôr a vyhrajte.

40x O2 Športová akadémia  Mateja Tótha

Čo je O2 Športová akadémia Mateja Tótha?

Kvalitná voľnočasová aktivita v podobe krúžkov na 1. stupni základných škôl. Akadémia pomocou prepracovanej metodiky a školených trénerov poskytuje deťom všeobecný športový základ, ale aj motiváciu a pozitívny vzťah k pohybu. Tréningy sú vyskladané tak, aby deti športovali hravo, dbá sa na ich telesný aj duševný vývin a zároveň deti zistia, na aký šport majú najlepšie predpoklady.

Každá škola, ktorá vyhrá tento projekt, získa odborné vedenie jednej 20 člennej skupiny na celý školský rok zadarmo.

Prihlásiť školu
Viac o fungovaní súťaže

Prihláste školu do súťaže

Do súťaže sa už prihlásilo 177 základných škôl z celého Slovenska.
Základné školy prihlásené do súťaže minulý rok boli do súťaže zapojené automaticky.

20 12 22 17 26 15 33 32

Ako funguje súťaž?

Prihlasovanie

Školu môže do súťaže nominovať ktokoľvek - zadaním e-mailu riaditeľa alebo riaditeľky školy. Na tento e-mail príde neskôr odkaz na záväzné prihlásenie do súťaže.

Hlasovanie

Hlasovať je možné jedenkrát denne za jednu základnú školu.

Férové pravidlá

Aby boli zabezpečené férové podmienky pre všetkých súťažiacich, hlasy sú overované zadaním telefónneho čísla.

Dôležité dátumy

Prihlasovanie škôl
je otvorené od 10. apríla 2019
do 30. júna 2019
Hlasovanie prebieha
od 30. apríla 2019
do 30. júna 2019
Víťazi budú
zverejnení 4. júla 2019

Ak máte otázky, napíšte nám.